Stap 6 - Bouwvoorbereiding

Bouwvoorbereiding

Bij de bouwvoorbereiding of bestekfase wordt het definitieve ontwerp door onze huisarchitect
omgezet naar uitvoeringstekeningen en worden detailtekeningen bijgevoegd. Daarmee wordt ook
bepaald wat, op basis van eventueel aanvullende wensen, de finale bouwkosten zullen zijn.

Scroll naar top